Schneider-Trnavský, Mikuláš

Významný slovenský hudobný skladateľ a upravovateľ ľudových piesní. Narodil sa v Trnave, v rodine hudobníka - gitaristu. Po maturite začal napriek vôli rodičov študovať kompozíciu na Uhorskej kráľovskej akadémii hudby v Budapešti. Hudbu ďalej študoval vo Viedni a v Prahe, kde bol aktívnym členok spolku Detvan, v ktorom vtedy pôsobili slovenskí študenti. Po uvoľnení miesta trnavského regenschoriho v Dóme sv. Mikuláša vďačne prijal túto úlohu, a tak sa ťažisko jeho tvorby presunulo na cirkevnú hudbu. Skomponoval omšu k vysviacke prvých slovenských biskupov - Missa stella matutina a bol poverený zostaviť katolícky spevník. Svoju prácu zavŕšil v roku 1937, keď vydal Jednotný katolícky spevník. Okrem úpravy slovenských ľudových piesní komponoval aj vlastné piesne, ktoré vydal v zbierkach Slzy a úsmevy, Zo srdca, Drobné kvety a Piesne o matke. Jedinú symfóniu e-mol, Spomienkovú, napísal až na sklonku života. Veľkú časť svojho života pôsobil v Trnave, kde aj zomrel. Stal sa asi najpopulárnejším slovenským skladateľom 20. storočia a najvýznamnejším predstaviteľom slovenskej hudobnej moderny.

 

Údaje o osobnosti

Dátum narodenia
24. 5. 1881

Dátum úmrtia
28. 5. 1958

Miesto narodenia
Trnava

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
august 2019
3PO 3UT 3ST 3ŠT 3PI 3SO 3NE
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Ubytovanie na mieru