Bernolák, Anton

Prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny a katolícky kňaz. Anton Bernolák sa narodil v dnes už zatopenej dedine Slanica na Orave, v rodine zemanov. Študoval na gymnáziu v Bratislave, neskôr navštevoval teologickú fakultu v Trnave a vo Viedni. Ako kňaz pôsobil v Čeklísi (Bernolákovo). V rokoch 1791 až 1797 vykonával funkciu tajomníka na Arcibiskupskom úrade v Trnave. Ku kodifikácii spisovnej slovenčiny ho vo Viedni inšpiroval Adam František Kollár. Spolu s Jurajom Fándlym založil Slovenské učené tovarišstvo, ktoré zoskupovalo katolíckych kňazov, ktorí mali snahu o obrodenie slovenského národa. V práci Filozoficko-kritická rozprava o slovenských písmenách sa snažil spisovnú slovenčinu podriadiť jazyku ľudu a očistiť ho od českých prvkov. V spomínanom diele vychádza zo západoslovenského nárečia. Svoju celoživotnú jazykovednú prácu zavŕšil vyše 5 000-stranovým dielom Slovár Slovenskí-Česko-Laťinsko-Německo-Uherskí, v ktorom poukázal na jazykové bohatstvo slovenčiny. Zomrel v Nových Zámkoch, kde na sklonku života pôsobil ako farár.

 

Údaje o osobnosti

Dátum narodenia
3. 10. 1762

Dátum úmrtia
15. 1. 1813

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
júl 2019
0PO 0UT 0ST 0ŠT 0PI 0SO 0NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Ubytovanie na mieru